Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Nijmegen
Datum 19 januari 2022

Vraag1

Er kan op het hele ontwerpbesluit worden gereageerd. Daarnaast worden enkele specifieke vragen gesteld (zie document Vragen Ontwerpbesluit uitbreiding gelijkgestelde aandoeningen).
Ik blijf het lastig vinden al dit uitbreidingen van gelijkgestelde aandoeningen. Elke Nederlander waarbij onvrijwillige zorg wordt overwogen dient de meest passende rechtsbescherming te krijgen los van de diagnose/aandoening.
Het probleem is dat wij 2 wetten hebben voor verschillende diagnoses. Echter diagnosen/ziekten zijn vaak een continuüm. Denk aan Parkinson en Lewy Body dementie maar ook andere neurodegeneratie ziekten zoals ALS/FTD.
Professionals hebben regelmatig discussie over diagnosen/beperkingen en zorg die dan het meest passend is voor die ene patiënt. De ene keer vind de VVT zorg de patiënt te "psychiatrisch" en de andere keer vind de psychiatrie de patiënt te oud/kwetsbaar. Dan is het lastig te bepalen welke wet de rechtspositie het best van deze patiënt beschermt. Intramuraal komen we er dan meestal wel aardig goed uit want we kunnen als professionals wel aardig goed inschatten in welke setting zorg (en/of onvrijwillige zorg) het beste geboden kan worden. Binnen de VVT/gehandicaptenzorg dan de WZD en binnen de psychiatrie de WvvGGZ. Thuis/ambulant wordt het al een stuk lastiger. Zeker bij de patiënten die er tussen inzitten (dat zijn er hopelijk niet zoveel)

Zou je het misschien ook als volgt kunnen stellen (en dan blijven we altijd discussie houden over de twijfelgevallen en dat zal nu ook zo blijven)
Indien bij iemand onvrijwillige zorg wordt toegepast in het kader van een psychische stoornis die behandeling/begeleiding nodig heeft vanuit de GGZ dan is de WVGGZ van toepassen en bij alle ander mensen waarbij je onvrijwillige zorg moet toepassen is de WZD van toepassing. Dan krijg je geen gedoe meer over diagnose etc. De patiënt met de "ziekte van Pietje Puk" waarbij zorgverleners onvrijwillige zorg overwegen toe te passen heeft recht op bescherming.

Ik ga misschien wat ver maar stel nu voor dat mij een ernstig ongeluk overkomt waarbij ik voor enige tijd op de IC kom te liggen met allerlei noodzakelijk zorg waarbij mijn handen worden vastgebonden dan zou het misschien toch ook zorgvuldig zijn om aspecten van de WZD te gebruiken. Ik ben er ook van overtuigd dat de zorgverleners dat naar eer en geweten zullen doen maar misschien zou de WZD (liefst met minder administratief gedoe) het zelf nog zorgvuldiger/beter maken.

Ik hoop dat het duidelijk is wat ik bedoel te zeggen. Heeft u daar nog vragen over dan hoor ik het graag.

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht