Wet aanpassing duur voortgezette uitkering Appa

verkorten van de duur van de voortgezette uitkering voor politieke ambtsdragers

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 23-12-2013
Einddatum consultatie 23-01-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Onderwerpen Werkloosheid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

verkorten van de duur van de voortgezette uitkering bij ontslag of aftreden van politieke ambtsdragers

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Bewindspersonen, leden Tweede Kamer, voorzitter EK, Nationale ombudsman, commissarissen van de Koning, burgemeesters, voorzitters waterschap, gedeputeerden, wethouders en dagelijks bestuursleden waterschap

Verwachte effecten van de regeling

verkorten van de maximale duur van de voortgezette uitkering bij ontslag of aftreden van politieke ambtsdragers van 10 naar 5 jaar

Doel van de consultatie

Opvattingen vernemen over het wetsvoorstel

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Gehele regeling