Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Regeling Aanschafsubsidie Zero Emissie Trucks (AanZET)

Reactie

Naam Branchevereniging voor publieke afvalinzamelaars NVRD (ir. G Van Wunnik)
Plaats Arnhem
Datum 25 januari 2022

Vraag1

Hebt u vragen of opmerkingen? U kunt via deze website reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:
• De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
• De werkbaarheid van de mogelijkheden en beperkingen van de regeling (onder andere het plafond van 20 trucks per jaar per aanvrager);
• De hoogte van de maximale subsidiebedragen per voertuig en per aanvrager.

Let op: tot 16 januari 2021 loopt ook de internetconsultatie van de subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) (zie de link) die voor u wellicht ook relevant is.
De NVRD is blij dat er een subsidieregeling zoals AanZET bestaat. De afvalsector wil graag bijdragen aan een emissievrije wereld. In specifieke gevallen is dit ook al op korte termijn noodzakelijk vanwege de ontwikkeling van emissievrije zones in tal van binnensteden.

Deze AanZET-subsidie kan hier een beperkte bijdrage aan leveren. Tenminste, voor die inzameldiensten die bedrijfsmatig zijn georganiseerd. Omdat de gemeentelijke diensten zijn uitgesloten creëert deze subsidieregeling een ongelijk speelveld. We zien dan ook graag zeer spoedig een gelijkwaardige subsidieregeling voor de gemeentelijke diensten.

Wat deze subsidieregeling in onze ogen beter had kunnen maken is de koppeling met de realisatie van een goede laadinfrastructuur. Immers, een elektrische of waterstof-vrachtwagen die niet kan laden / tanken is niet goed inzetbaar. De ontwikkeling en beschikbaarstelling van laadinfrastructuur is in onze ogen onlosmakelijk verbonden met het gebruik van emissievrije vrachtwagens.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht