Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Harderwijk
Datum 12 september 2023

Vraag1

Met het wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om in het mbo andere onderwijsactiviteiten dan uren begeleide onderwijstijd of beroepspraktijkvorming aan te bieden. Aangezien er extra ruimte komt voor andere onderwijsactiviteiten vervalt de huidige mogelijkheid om af te wijken van de urennorm. Indien u nu gebruik maakt van de mogelijkheid om af te wijken van de urennorm: bieden de nieuwe regels u voldoende ruimte om het huidige onderwijsprogramma te blijven aanbieden? Zo niet, aan welke extra ruimte zou u behoefte hebben?
"Uren waarin mbo-studenten samenwerken aan een opdracht van een bedrijf, kunnen meetellen voor de urennorm.
Volwassenen die al werkervaring hebben kunnen een verkorte beroepsopleiding volgen waarin rekening wordt gehouden met datgene wat zij al kennen of kunnen.
Een mbo-student die in het tweede jaar een keuzedeel volgt, kan kort voordat het keuzedeel start kiezen welk keuzedeel hij wil volgen."
Bovenstaande is nu al mogelijk in de huidige wet- en regelgeving voor het individu.

Het is wel belangrijk dat er meer flexibiliteit komt op de urennorm, om studenten ook verkortere trajecten aan te bieden die al meer werkervaring hebben ivm LLO. Tegelijk weten we dat er dan ook scholen zijn die alles zo kort mogelijk aanbieden en meer studenten trekken vanwege de kortere opleidingsduur, dat weer ten koste gaat van de kwaliteit.

Studenten kunnen nu al keuzedelen kiezen, laten vallen en bijsturen op de keuzedelen. Steeds vaker komt het voor dat scholen geen configuraties meer aanbieden, maar dat studenten uit 8 tot 10 keuzedelen kunnen kiezen. Sommige veranderingen in het voorstel snap ik daarom ook niet. Let wel: Het moet wel uitvoerbaar blijven voor scholen. Kort voordat het keuzedeel start is het zeer moeilijk om te wisselen van keuzedeel, omdat roosters, inzetbaarheid van docenten en beschikbare ruimte dan allemaal op de schop moet! De uitvoerbaarheid komt in het geding.

Vraag2

Mocht u voor wat betreft de overige onderdelen van het wetsvoorstel willen reageren, dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of te uploaden.
"Om de aansluiting tussen het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt te monitoren, is een grondslag nodig om gegevens uit het schoolverlatersonderzoek, de inkomstenbelasting, de gemeentelijke uitkeringsgegevens en KvK-informatie te kunnen gebruiken voor het dashboard van het CBS." Wat is het nut hiervan? De gegevens van uitstroom worden al verstrekt aan DUO en/of UWV. Instellingen houden dit bij in hun administratie en tot 2 jaar na uitstroom (met of zonder diploma) worden studenten gemonitord door de scholen. Dit wordt ook vastgelegd. Waarom moet dit worden gedeeld met al die andere organisaties en het CBS? Wordt er over 4 jaar een financiële prikkel aan gekoppeld om te bezuinigen of om een extra laag in te lassen op scholen om alleen met administratie en controle bezig te zijn?