Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Reactie

Naam Anoniem Anoniem
Plaats Tilburg
Datum 25 september 2023

Vraag1

Met het wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om in het mbo andere onderwijsactiviteiten dan uren begeleide onderwijstijd of beroepspraktijkvorming aan te bieden. Aangezien er extra ruimte komt voor andere onderwijsactiviteiten vervalt de huidige mogelijkheid om af te wijken van de urennorm. Indien u nu gebruik maakt van de mogelijkheid om af te wijken van de urennorm: bieden de nieuwe regels u voldoende ruimte om het huidige onderwijsprogramma te blijven aanbieden? Zo niet, aan welke extra ruimte zou u behoefte hebben?
Hartstikke goed dat er ruimte komt binnen de urennorm voor het aanbieden van andere onderwijsactiviteiten dan BPV en BOT. Echte ris het jammer dat de mogelijkheid om af te wijken verdwijnt. Dit suggereert dat de beschrijving nu voldoende ruim is om voor alle doelgroepen een onderwijsaanbod samen te stellen. Wij denken dat dit niet in alle gevallen mogelijk is en pleiten ervoor om deze mogelijkheid wel nog onderdeel te laten zijn van de aanpassing van de WEB.

Vraag2

Mocht u voor wat betreft de overige onderdelen van het wetsvoorstel willen reageren, dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of te uploaden.
1.Middels een experiment was het mogelijk om gecombineerde leerweg aan te bieden. Na evaluatie van het experiment is dit structureel geworden. Onze verwachting was deze gecombineerde leerweg te formaliseren in dit wetsvoorstel.
2. Het is jammer dat de mogelijkheid om bijvoorbeeld hybride leren in te zetten in het curriculum wel wordt vertaald in een aangepaste urennorm voor de BOL en niet voor de BBL. De gesuggereerde ruimte vinden we te mager en het principe van hybride leren te belangrijk om niet ook te vertalen naar de urennorm voor de BBL.