Wet verbetering aansluiting beroepsonderwijs-arbeidsmarkt

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amersfoort
Datum 11 september 2023

Vraag1

Met het wetsvoorstel wordt meer ruimte gecreëerd om in het mbo andere onderwijsactiviteiten dan uren begeleide onderwijstijd of beroepspraktijkvorming aan te bieden. Aangezien er extra ruimte komt voor andere onderwijsactiviteiten vervalt de huidige mogelijkheid om af te wijken van de urennorm. Indien u nu gebruik maakt van de mogelijkheid om af te wijken van de urennorm: bieden de nieuwe regels u voldoende ruimte om het huidige onderwijsprogramma te blijven aanbieden? Zo niet, aan welke extra ruimte zou u behoefte hebben?
Fijn dat er meer ruimte komt voor verkorting van opleidingen en meer maatwerk geboden kan worden. Voor mij blijft de vraag over de VERANTWOORDING van de BOT in de lucht hangen. Bij meer maatwerk en flexibiliteit hebben studenten en onderwijsinstellingen baat bij als BOT ook andere vormen mag hebben dan ‘fysiek in een lokaal zitten’. Bv. diverse vormen van online onderwijs of e-learning met een begeleiding op fysieke afstand. Belangrijker dan het tellen van uren ( = tellen van aan- en afwezigheid?) lijkt mij om in kaart te brengen of de student zinvol aan het leren is. Dat kan soms meer en soms minder uren kosten.

Vraag2

Mocht u voor wat betreft de overige onderdelen van het wetsvoorstel willen reageren, dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of te uploaden.
Kennismaken met de arbeidsmarkt en versterken van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt – de wetswijziging lijkt beperkt erop dat studenten in leerjaar 1 meer in de praktijk kunnen leren en nu 500 ipv 700 BOT verplicht zijn. Voor bepaalde crebo’s zijn sinds jaren grote tekorten aan stageplekken, deze wetwijziging zal dit niet oplossen. Hier worden vooral 1e jaars de dupe van. Studenten zouden baat hebben met oplossingen die bv. tijdens corona voor BPV mogelijk waren. Kan hierbij ruimte creëert worden door de koppeling tussen de crebo en een praktijkinstelling los te laten? Leren in een ander domein mogelijk maken als voor de eigen opleiding te weinig mogelijkheden zijn in de omgeving?