Invoering aantekening PRO voor luchtverkeersleiders

Bewijzen van bevoegdheid die aan luchtverkeerleiders worden verstrekt zijn gebaseerd op een Europese richtlijn. In bijzondere gevallen mogen lidstaten naast de Europese bewijzen specifieke nationale aantekeningen ontwikkelen. Luchtverkeersleiders op Rotterdam The Hague Airport en Groningen Airport Eelde kunnen niet aan de eisen van de Europese bewijzen voldoen. Het concept wijzigingsbesluit creëert voor die luchtverkeersleiders een nationale aantekening: procedural control (PRO).

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 07-07-2010
Einddatum consultatie 03-08-2010
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Onderwerpen Luchtvaart

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De luchtverkeersleiders op de luchthavens in Rotterdam en Eelde kunnen hun werkzaamheden op dit moment alleen verrichten op basis van een ontheffing van de minister van Verkeer en Waterstaat. Zij kunnen door de beperkte openingstijden van de luchthavens en het beperkte vliegaanbod niet aan de eisen van de Europese bewijzen van bevoegdheid voldoen. Dit is een onwenselijke situatie. Door het creëren van een nationale aantekening met bijbehorende opleiding- en ervaringseisen wordt hieraan een einde gemaakt. De aantekening PRO maakt het mogelijk de specifieke werkzaamheden van de luchtverkeersleiders te benoemen en hier opleidingstrajecten aan te koppelen. Op deze manier wordt gegarandeerd dat de betrokken luchtverkeersleiders over voldoende kennis, bedrevenheid en ervaring beschikken om hun diensten te verlenen. Hierdoor zal de kwaliteit van de dienstverlening verbeteren.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De luchtverkeersleiders op de luchthavens in Rotterdam en Eelde en de Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) in haar rol als werkgever en opleider worden door het concept wijzigingsbesluit geraakt.

Verwachte effecten van de regeling

De werkwijze van luchtverkeersleiders en de LVNL wordt door de invoering van de aantekening professioneler. De LVNL neemt de aantekening opin de unit-training plannen voor de luchthavens in Rotterdam en Eelde en de luchtverkeersleiders worden continu beoordeeld op de specifieke bevoegdheden die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van de aantekening PRO.

Doel van de consultatie

Met deze internetconsultatie geven wij alle betrokkenen de mogelijkheid om te reageren op de invoering van een nationale aantekening met de daarbij behorende opleidingstrajecten. Tevens maken wij inzichtelijk hoe het ministerie van Verkeer en Waterstaat omgaat met vrijheden die Europese richtlijnen de lidstaten geven.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen het gehele voorstel in hun reactie betrekken. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan de inzender heeft aangegeven dat deze openbaar mag worden gemaakt.

Meer informatie