Uitwerking eisen abortuspil huisarts

Reactie

Naam M Meulendijks
Plaats Heemstede
Datum 17 november 2023

Vraag1

Wilt u reageren op de AMvB? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of door een document te uploaden.

Het is mogelijk te reageren op de onderdelen die in de AMvB vermeld staan: scholing, registratie en zorgvuldigheidseisen.

Het is niet mogelijk om te reageren op de overige implementatie-aspecten die niet in de AMvB staan.
Als arts werkzaam in een abortuskliniek kan ik niet anders dan concluderen dat de abortuspil bij de huisarts onwenselijk is en gaat leiden tot gevaarlijke situaties. Verreweg de meeste complicaties en daaruit volgende contact momenten tijdens kantoor uren en de dienst komen voort uit het gebruik van de abortus pil. Op dit moment is deze zorg goed geregeld in de abortusklinieken waar goed opgeleide artsen werken die iedere dag met deze casussen werken. Mijn zorg is groot als dit verschuift naar huisartsen die slecht een enkele keer per jaar hiermee te maken krijgen. Daarbij komt nog het gevaar van het geen echo maken en de daaruit voortvloeiende complicaties zoals gemiste EUG’s (buitenbaarmoederlijke zwangerschappen) maar ook zwangerschappen met een AD van meer dan 9 weken die je mist en die niet in aanmerking komen voor een abortuspil ivm complicatierisico en lagere werkzaamheid.
2 andere argumenten zijn dat de werkdruk voor huisartsen al heel hoog is en dat in de huidige situatie de anonimiteit gewaarborgd is en bij een verschuiving naar de huisarts ea via de zorgverzekering gaat lopen wat niet anoniem is.
Een laatste argument is dat er in Nederland zeer goed toegankelijke abortushulpverlening is waar we trots op moeten zijn. Dit zal gaan veranderen zodra er een substantieel deel van de abortuspillen bij de huisarts worden gegegeven, waardoor kleinere eerste trimester klinieken gaan omvallen door financiële problemen en waardoor het eerste doel van de abortuspil bij de huisarts, namelijk nog toegankelijkere hulp bij abortus, om zeep wordt geholpen door het omvallen van abortusklinieken.