Wijzigingsregeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19, afwijkende inschrijving 2022-23

Onderwijs en wetenschap

In het kort

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19 is opgenomen een instellingsbestuur studenten mag inschrijven voor een opleiding die vanwege COVID-19 nog niet voldoen aan alle vooropleidings- of toelatingseisen. Met deze regeling wordt voorzien in een nadere uitwerking van deze bevoegdheid. 

Reageren op deze consultatie

Reacties op deze consultatie5 openbaar

ReagerenBekijk alle reacties