Wijzigingsregeling afwijkende inschrijving hoger onderwijs COVID-19, afwijkende inschrijving 2022-23

Consultatie gesloten Onderwijs en wetenschap

In het kort

In het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek betreffende de tijdelijke afwijkende inschrijving voor het studiejaar 2022-2023 in verband met COVID-19 is opgenomen een instellingsbestuur studenten mag inschrijven voor een opleiding die vanwege COVID-19 nog niet voldoen aan alle vooropleidings- of toelatingseisen. Met deze regeling wordt voorzien in een nadere uitwerking van deze bevoegdheid. 

Reacties op deze consultatie5 openbaar

Bekijk alle reacties