Algoritmische besluitvorming en de Awb

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 5 februari 2024

Vraag1

Wat zou de uitvoeringspraktijk, de rechtspraak en belanghebbenden in de zin van de Awb helpen om de individuele transparantie van algoritmegebruik bij besluitvorming in de zin van de Awb te bevorderen?
Ik zou een stapje verder gaan dan alleen een vermelding dat er een algoritme is gebruikt en (een verwijzing naar) een algemene uitleg hoe dat algoritme op abstract niveau werkt. Laat het betreffende computerprogramma zelf, naast het besluit, de bijbehorende concrete toelichting genereren, in zoveel detail dat de inhoud van het besluit er consistent en begrijpelijk door wordt verklaard en het er eigenlijk niet meer toe doet of het voorbereidende werk om tot het besluit te komen door een mens of een machine is verricht.

In gevallen waarin dit niet mogelijk is moet in de toelichting niet alleen vermeld worden dat een algoritme is gebruikt, maar moet ook de uitkomst van dat algoritme gepresenteerd worden als subjectieve mening en niet als objectieve vaststelling, allicht aangevuld met een onderbouwde inschatting van de mate van betrouwbaarheid van die mening.