Algoritmische besluitvorming en de Awb

Reactie

Naam Particulier (P. Peereboom)
Plaats Hardegarijp
Datum 2 februari 2024

Vraag1

Wat zou de uitvoeringspraktijk, de rechtspraak en belanghebbenden in de zin van de Awb helpen om de individuele transparantie van algoritmegebruik bij besluitvorming in de zin van de Awb te bevorderen?
De Awb regelt de verhouding tussen de Overheid en de individuele burgers.
Het is goed te beseffen dat het dagelijks leven altijd 2 kanten heeft.
Een algoritme dient m.i. uitsluitend te adviseren en dat de mens vervolgens een besluit neemt.