Besluit tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Reactie

Naam Drs. C.J.N. Versteden
Plaats Roermond
Datum 3 februari 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij de voorgenomen wijziging van dit besluit?
In de tekst van de eed/belofte staat dat vertrouwelijke informatie geheim moet worden gehouden. ‘Vertrouwelijk’ en ‘geheim’ zijn juridisch twee te onderscheiden begrippen.