Besluit tot wijziging van de bijlage bij het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 3 februari 2024

Vraag1

Heeft u opmerkingen bij de voorgenomen wijziging van dit besluit?
Omdat in het koninkrijk der Nederlanden geen constitutionele toetsing en geen constitutioneel hof voor burgers toegankelijk is, is het van belang dat de eed ook de volgende zin zou moeten bevatten.

“ dat alle die deze eed afleggen de universele grondrechten voor mensen ten alle tijden waarborgen in hun werk en ervan op de hoogte zijn hoe deze in de gehele keten doorwerking heeft”