aanpassingsbesluit AMvB continuïteit

In consultatie is het voorstel van het besluit om de AMvB continuïteit aan te passen. Deze AMvB wordt uitgebreid om nadere invulling te geven aan de nieuwe verplichting in de Telecomwet (artikel 11a.3) voor beheerders en gebruikers, om de continuïteit te waarborgen van bepaalde hoge opstelpunten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-03-2016
Einddatum consultatie 15-04-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Doel van het besluit tot aanpassing van de AMvB continuïteit is om nadere invulling te geven aan het nieuwe artikel 11a.3 van de Telecomwet. Artikel 11a.3 bevat verplichtingen voor aanbieders van bepaalde antenne-opstelpunten die worden gebruikt voor omroepetherdistributie en voor de aanbieders van daarvoor benodigde radiozendapparaten op deze opstelpunten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Beheerders van bepaalde hoge opstelpunten en de telecomoperators die gebruik maken van deze masten voor de Etheromroepdistributie.

Verwachte effecten van de regeling

Relevante partijen worden verplicht om te komen tot een gezamenlijk continuïteitsplan en de maatregelen die als gevolg van dit plan genomen moeten worden.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is dat alle belanghebbenden eventuele op- of aanmerkingen bij het voorstel kunnen delen. In het voorstel zoals deze wordt aangeboden aan de Tweede Kamer, zal op de reacties worden ingegaan en zal worden aangegeven welke wijzigingsvoorstellen zijn overgenomen.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Het is mogelijk om op het gehele besluit te reageren

Meer informatie