AMvB grootschalige uitrol slimme meters

Eind 2013 loopt de tweejarige kleinschalige uitrol van op afstand uitleesbare meters ten einde. Middels de AMvB grootschalige uitrol (Besluit) wordt het uitroltempo voor landelijke opschaling geregeld. Tevens worden enkele wijzigingen in het Besluit Metereisen vastgelegd, waaronder het schrappen van de wettelijke minimumeis dat op afstand uitleesbare meters moeten beschikken over een schakelfunctionaliteit.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2013
Einddatum consultatie 09-12-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Wettelijk vastleggen dat de netbeheerders alle afnemers voor eind 2020 een op afstand uitleesbare meter aangeboden moeten hebben en het schrappen van de schakelfunctionaliteit als een van de functionele minimumeisen van de op afstand uitleesbare meter.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Regionale netbeheerders, consumenten, energieleveranciers, ODA's, meterleveranciers, installateurs

Verwachte effecten van de regeling

Netbeheerders moeten borgen dat alle huishoudens in Nederland uiterlijk eind 2020 een op afstand uitleesbare meter aangeboden hebben gekregen. Door het schrappen van de schakelfunctionaliteit kan de energietoevoer niet op afstand afgeschakeld of beperkt worden. Alle huishoudens krijgen een op afstand uitleesbare meter aangeboden en kunnen kiezen of ze de meter accepteren, administratief uitzetten of weigeren. Door het grootschalig aanbieden van op afstand uitleesbare meters aan ieder huishouden in Nederland ontstaan er business cases voor het aanbieden van energiebesparingsdiensten en andere aan de meter gerelateerde producten en diensten.

Doel van de consultatie

Marktpartijen de kans bieden om een reactie te geven op de concept AMvB grootschalige uitrol slimme meters.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen is een reactie mogelijk.

Meer informatie