Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

Het Besluit regelt de eisen aan het nieuwe digitale systeem van de rechterlijke instanties en stelt eisen aan de gebruiker van dat systeem.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 27-11-2014
Einddatum consultatie 09-01-2015
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht Burgerlijk recht Rechtspraak

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

De digitalisering van procedures in het burgerlijk recht en het bestuursrecht maakt het procederen voor veel rechtzoekenden toegankelijker. De rechtspraak wordt hiermee aan de eisen van de tijd aangepast. Het eerste wetsvoorstel van het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) maakt digitaal procederen mogelijk. Het Besluit regelt het digitaal procederen nader.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Rechtzoekenden, hun procesgemachtigden en andere bij de rechtspraak betrokken partijen.

Verwachte effecten van de regeling

Laagdrempelig maken van de communicatie tussen partijen en de rechter. Een grotere toegankelijkheid van de rechtspraak dankzij de mogelijkheden van de digitalisering.

Doel van de consultatie

Met deze consultatie wordt getoetst of het beoogde doel kan worden bereikt. Ook wordt getoetst of de voorgestelde regeling in de praktijk werkbaar is of tot ongewenste gevolgen zal kunnen leiden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op alle onderdelen.