AmvB Onafhankelijkheid

Het onderwerp van deze consultatie is een concept algemene maatregel van bestuur houdende regels ten uitvoering de implementatie van richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (Besluit uitvoering onafhankelijkheidseisen energierichtlijnen)

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 20-02-2012
Einddatum consultatie 18-03-2012
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken
Onderwerpen Overige economische sectoren Europese zaken Netwerken

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Deze algemene maatregel van bestuur dient ter uitvoering van enkele artikelen in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet ten aanzien van de onafhankelijkheidsvereisten van landelijke netbeheerders, interconnector-beheerders en gasopslagbedrijven.

Deze algemene maatregel van bestuur maakt onderdeel uit van de implementatie van Europese richtlijnen en verordeningen op het gebied van elektriciteit en gas (het derde energiepakket).

Naast de in de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet opgenomen eisen voor ontvlechting, zullen de landelijke netbeheerders, interconnector-beheerders en gasopslagbedrijven op basis van de eisen in deze algemene maatregel van bestuur worden gecertificeerd door de NMa.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Primair is de doelgroep voor deze algemene maatregel van bestuur enerzijds de landelijk netbeheerders, interconnector-beheerders en gasopslagbedrijven en anderzijds de NMa te behoeve van de certificering.

Verwachte effecten van de regeling

De richtlijnbepalingen bevatten als onderdeel van de ontvlechtingvereisten voorschriften aan de onafhankelijkheid van de landelijk netbeheerders, interconnector-beheerders en gasopslagbedrijven. Deze zijn in onderhavige AMvB opgenomen en deze beperkt zich daartoe.

Doel van de consultatie

Doelstelling van de consultatie is de mening van betrokkenen te horen over de concept regelgeving.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele algemene maatregel van bestuur staat open voor reacties.

Meer informatie