Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

AMvB reële prijzen Jeugdwet

Reactie

Naam Trias Jeugdhulp (RA Bob Slots)
Plaats Ochtrup
Datum 24 november 2022

Vraag1

Wilt u reageren op de AMvB reële prijzen Jeugdwet?

-Waarom geen landelijkte tarieven jeugdzorg? Nederland is er klein genoeg voor.

-Bij vaststelling tarieven worden vaak kostprijzen van jeugdzorginstellingen opgevraagd.
Als algemeen geldend tarief wordt dan de laagste kostprijs genomen, soms nog
aangevuld met een verlaging ad 10%.
De aanbieder met de laagste overhead wordt vaak als maatstaf genomen bij tarief vaststelling.

-Benodigde kostenvergoedingen zoals bijv. tolken worden niet bij de vaststelling van
tarieven betrokken, jeugdzorginstellingen moeten dit uit eigen zak betalen.

-Contractbepalingen m.b.t. indexeringen zijn bij regios/gemeenten veelal verschillend,
gedurende dit jaar zien we ook tendensen naar versobering van indexeringsbepalingen.
Meer wordt uitgegaan van enkel salarisverhogingen in CAOs. Er wordt dan geen
rekening meer gehouden met allerlei overige CAO bepalingen, zoals thuiswerkvergoedingen,
hogere km vergoedingen, 80/90/100% regeling etc.
Jeugzorginstellingen worden zo langzaam uitgekleed.

-Indexeringen zijn voor 2023, uitgaande van forse kostenstijgingen door enorme inflatie, te laag.

-Regiokantoren en gemeenten maken mbt de jeugdzorg te veel gebruik van ZZPers,
daardoor verdampt daar steeds de jeugdzorgkennis terwijl allerlei zaken vaak herhaald
moeten worden uitgelegd door aanbieders. Dit levert extra kosten op.

-Contracten worden soms jaren lang niet vernieuwd, er zijn nog regios met contracten
uit 2017. Hier is veelal dan inmiddels sprake van te lage tarieven.

-De tarieven bieden voor de jeugdzorginstellingen geen ruimte voor ontwikkeling
zorgaanbod en innovatie. Is zeer zorgelijk.

- De landelijke wens bestaat over te gaan op kleinschalige woongroepen. Hiervoor bestaan
ook subsidies zoals SPUK en impulsgelden. De regios/gemeenten willen echter de
hogere dagtarieven voor het kleinschalig wonen (minder jongeren dus duurder) niet betalen.

Vraag2

Wat is de te verwachten impact van de AMvB op hoofd- en onderaannemerschap?
Is voor ons minder relevant.

Vraag3

Wat is de te verwachten impact als preventie binnen de scope van de AMvB valt?
Is voor ons minder relevant.

Vraag4

Wat is de te verwachten impact van het toepassen van de AMvB bij de taakgerichte bekostigingsvariant?
Niet van toepassing.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht