Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Leiden
Datum 7 januari 2022

Vraag1

Ziet u zaken in het voorgestelde wijzigingsbesluit die in het belang van een goede werking van het besluit zouden moeten worden aangepast?
L.S.,
In het wijzigingsbesluit zie ik geen mogelijkheid om als archeologisch museum ontheffing van de certificeringsregels te krijgen. Is hier over nagedacht? In de ons omliggende landen zijn musea vaak een onmisbare schakel in het uitvoeren van veldwerk waar dit buiten de normale regelgeving valt, zoals bij toevalsvondsten als muntschatten en dergelijke. In mijn huidige werk als conservator van het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden heb ik onlangs met zo'n geval te maken gehad, namelijk een voor woningbouw vrijgegeven terrein waar toch een belangwekkende Romeinse vindplaats aanwezig bleek te zijn. Aan de noodopgraving hiervan hebben wij als museum een belangrijke financiële bijdrage geleverd, maar wij mochten dit project niet formeel uitvoeren, vanwege de regelgeving. Zo ontstaat er een situatie waarin vrijwilligers in de archeologie straks wel een opgraving mogen uitvoeren, maar afgestudeerde archeologen die werkzaam zijn in de museumwereld niet. Dit lijkt mij onwenselijk. Ik zou dan ook willen pleiten voor een uitzonderingspositie voor de musea op de certificeringsplicht, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, vergelijkbaar met de regeling die voor de universiteiten en de hogescholen geldt.

Met vriendelijke groet,

dr. Jasper de Bruin
j.debruin@rmo.nl
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht