Wijziging Besluit Erfgoedwet archeologie

Reactie

Naam Vestigia Archeologie & Cultuurhistorie (Dhr. W.A.M. Hessing)
Plaats Amersfoort
Datum 28 januari 2022

Vraag1

Ziet u zaken in het voorgestelde wijzigingsbesluit die in het belang van een goede werking van het besluit zouden moeten worden aangepast?
ja

Bijlage