Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Reactie

Naam Initiatiefgroep Kleinschalige Asielopvang Nederland (mr dr Carolus Grütters)
Plaats Nijmegen
Datum 23 november 2022

Bijlage