Wet gemeentelijke taak mogelijk maken asielopvangvoorzieningen

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Den Haag
Datum 23 november 2022

Vraag1

U kunt reageren op het volledige wetsvoorstel.
Herewith, UNHCR would like to submit its comments to the Draft Law Municipal Task Reception Facilities.

Bijlage