Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bestuursrechtelijke aanpak online kinderpornografisch materiaal

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Vlaardingen
Datum 13 maart 2021

Vraag1

-
Goed dat met deze wet een zelfstandig orgaan in het leven geroepen wordt om zich met (kinder)pornografisch materiaal bezig te houden.

Er is een meldpunt voor online kinderporno; Team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme. Het team is alleen veel te klein is voor het aantal meldingen dat daar binnenkomt, er kan maar een heel klein aantal meldingen onderzocht worden. Dit is schandalig, hier zou een veel groter team van mensen beschikbaar moeten zijn!

Het is vooral ook belangrijk dat er een plek en speciale aandacht is voor meldingen van mogelijke fysieke bronnen. Mensen, plaatsen waar(door) beeldmateriaal real-live opgenomen wordt in misbruiksituaties. Bij die bronnen begint veel ellende. Zedenpolitie is (terecht) heel voorzichtig met verdenkingen. Omdat er zo slim en geniepig te werk wordt gegaan zijn harde bewijzen lastig te krijgen. Dat wil niet zeggen dat bij voldoende aanwijzingen geen onderzoek gedaan kan worden bij zulk een heftig vergrijp als seksueel (kinder)misbruik – wat in het geval van opnemen van (kinder)pornografische beelden ook nog eens herhaaldelijk of zelfs structureel plaatsvindt.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht