Elektronisch uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 22 februari 2023

Vraag1

Wat vindt u van dit conceptbesluit en de bijbehorende toelichting?
Prima, maar niet voor de PGO. Hiermee bedoel ik dat de BgZ medisch georiënteerd is. Dit wil niet zeggen dat de patiënt hier niets aan heeft, maar zonder afspraken over de userinterface in de PGO, zal de BgZ maar een beperkte meerwaarde hebben. Hierdoor steken we veel energie in dit onderdeel, waar we weinig opbrengst mee halen. Het wordt pas interessant als we uit de BgZ die items halen die echt relevantie hebben voor de patiënt, en daar richtlijnen over opstellen hoe een PGO dit presenteert. Ter illustratie: Medicatieafspraak, Medicatiegebruik en Medicatietoediening zijn voor de patiënt natuurlijk geen aparte begrippen. Een ander voorbeeld is het weergeven van alcoholgebruik in 'eenheden', dit zegt de patiënt ook niets.