Elektronisch uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Reactie

Naam NedAIS (Drs. RGJF Kolman, apotheker)
Plaats Krommenie
Datum 16 februari 2023

Vraag1

Wat vindt u van dit conceptbesluit en de bijbehorende toelichting?
Er is nu al een tekort aan instellingen en personen die elektronische systemen kunnen certificeren. Het zijn vaak complexe systemen die behoorlijk wat inzicht in de materie vragen. Mensen die dit inzicht hebben en tevens bevoegd zijn om te certificeren zijn dun gezaaid. Als deze regeling van toepassing wordt dan zal de vraag naar certificerende personen nog verder toenemen. Dan dreigt de hele zorg ICT vast te lopen, want zonder certificering kunnen ze niet verder ontwikkelen en ook niet onderling communiceren.