Elektronisch uitwisselen van de Basisgegevensset Zorg (BgZ)

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Lelystad
Datum 13 maart 2023

Vraag1

Wat vindt u van dit conceptbesluit en de bijbehorende toelichting?
Dit draagt bij aan kosten verhoging in de zorg, want er zijn extra ICT-mensen nodig iom dit te implementeren. Bovendien dient de dokter in de spreekkamer voldoende uitleg te geven en uitslagen te begeleiden met informatie die individueel is aangepast aan de patiënt. Inloggen in eigen medische dossier of zoiets bevordert alleen onduidelijkheden, ongerustheid en verwarring. Bij vragen: afspraak met dokter nodig voor extra uitleg en om ongerustheid weg te nemen.
En we hebben als medisch specialisten al zoveel extra werk een het preferentiebeleid, wanneer er medicatie weer eens niet verkrijgbaar is, uitleg over de onbegrijpelijke DOT-systematiek en andere bureaucratie. Wanneer gaan we 'forward to basics'? Zoals echte preventie, meer functionele geneeskunde. Ontregel de zorg!