Regeling bedrag verlenging vergunningen 2.100 MHz 2015

Deze regeling bevat bepalingen over de in rekening te brengen prijzen voor de verlenging van de 2.100 MHz vergunningen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 13-07-2015
Einddatum consultatie 04-09-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie Ministeriële regeling
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Economie

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Bedragen en betaalwijze vaststellen voor de verlenging van de 2.100 MHz vergunningen.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

huidige vergunninghouders van 2.100 MHz vergunningen, alsook marktpartijen met vergunningen in andere frequentiebanden en overige belanghebbenden.

NB, tegelijkertijd met deze concept regeling wordt de concept aanvraagregeling geconsulteerd, die bepalingen bevat over de aanvraagprocedure

Verwachte effecten van de regeling

Regeling leidt, na een aanvraag tot verlenging, tot een vaststelling van het bedrag dat betaald dient te worden.

Doel van de consultatie

Alle belanghebbende partijen kunnen zienswijzen indienen voor wat betreft de regeling.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

integrale regeling.

Meer informatie

  • A Study of Dutch Spectrum Holdings in the 2100 MHz Band, PA Consulting

  • waardering 2100 MHz vergunningen, rapport SEO