Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Reactie

Naam - (Hr G Freriks)
Plaats Gouda
Datum 13 juni 2022

Vraag1

1. Wat vindt u van dit concept-besluit in algemene zin?
2. En meer specifiek, verwacht u dat de gevolgen gering zijn van het aanwijzen van de gegevensuitwisseling van het versturen van een recept door de huisarts aan de terhandsteller?
ad1 Het is mijn mening dat het stuk deficient is.
Er wordt verwezen naar technische Normen om berichten te definiëren, zoals HL7.
In wet- en regelgeving moet nimmer verwezen worden naar technische normen.
De vereisten waar inhoudelijk berichten aan moeten voldoen moeten wel in wet- en regelgeving vermeld worden.
Wanneer IT-bedrijven voldoen via certificeren aan de Normen en standaarden, is er een 'presumed conformance' met de wet.
Op enkele plekken worden technische normen genoemd in hoofdstukken die de lading niet dekken gelet op de titel van het hoofdstuk. Dit maakt een merkwaardige indruk.
Naar Standaarden voor medicatie overdracht wordt onvolledig verwezen, zonder enige referentie.

Ad 2
Een recept heeft een auteur nodig. Waar de opdracht tot verstrekken staat is niet van belang. Afhankelijk van de lokale implementatie kan het bericht van de huisarts gezonden worden naar de terhand steller direct of via een ferde partij of worden opgehaald in het bronsysteem.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht