Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Reactie

Naam Stichting HL7 Nederland (De heer Rob Mulders)
Plaats Veenendaal
Datum 7 juni 2022

Vraag1

1. Wat vindt u van dit concept-besluit in algemene zin?
2. En meer specifiek, verwacht u dat de gevolgen gering zijn van het aanwijzen van de gegevensuitwisseling van het versturen van een recept door de huisarts aan de terhandsteller?
De verplichting om elektronisch uit te wisselen is goed. Echter, de wijze waarop dit in spoor 1 wordt verplicht, een bericht c.q. document versturen, is achterhaald.

Nadeel 1: het opsturen van een recept door de huisarts zorgt voor geen/minder vrije keuze door patient , want de huisarts is vaak aan slechts 1 apotheek verbonden.

Nadeel 2: deze werkwijze is aanbodgestuurd, terwijl alle andere branches (behalve de zorg dus) overgeschakeld zijn op vraagsturing. In dit voorbeeld zou de huisarts zijn systeem bereikbaar moeten maken via een API en zouden meerdere terhandstellers (na toestemming van de patient) rechtstreeks moeten kunnen kijken/werken in dat systeem, zonder dat de huisarts eerst een bericht zou moeten versturen. Pas dan bereik je transparantie, realtime afhandeling en vraaggestuurde interoperabiliteit.

Anders gezegd:
Te vaak staat een patient nu bij een niet door hem/haar gekozen apotheek de huisarts te bellen of hij nu eindelijk dat recept kan versturen (gevolg van nadeel 1). En eveneens te vaak begint de apotheker aan de patient zorginformatie te vragen omdat de apotheker uitsluitend het recept krijgt, maar geen achtergrond/context van de zorgvraag weet (gevold van nadeel 2).

De voorgestelde oplossing in spoor 1 staat haaks op de route die de overheid zichzelf heeft opgelegd. Het overheidsorgaan Forum voor Standaardisatie heeft het gebruik van API's namelijk als enige juiste oplossing voor het automatiseren van service en netwerkverkeer aan de burger vastgesteld.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht