Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit elektronische gegevensuitwisseling in de zorg

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Maarn
Datum 12 juni 2022

Vraag1

1. Wat vindt u van dit concept-besluit in algemene zin?
2. En meer specifiek, verwacht u dat de gevolgen gering zijn van het aanwijzen van de gegevensuitwisseling van het versturen van een recept door de huisarts aan de terhandsteller?
In de memorie van toelichting bij de concept-Begiz staat: "Instellingen die als certificerende instelling aangewezen willen worden, moeten op grond van artikel 3.2, derde lid, onderdeel a, van de wet in beginsel beschikken over een accreditatie van de Stichting Raad voor Accreditatie (hierna: RvA) [...].
Een dergelijke clausule zorgt er voor dat de kosten waarschijnlijk relatief hoog gaan worden, aangezien dergelijke certificerende instellingen dagtarieven plegen te vragen van ongeveer €1.500,- ex BTW. Als alternatief kan worden gekeken naar bijvoorbeeld een notariële verklaring op basis van een door de notaris uitgevoerfd onderzoek. Ook is het denkbaar dat een notaris een inhoudelijk deskundige (natuurlijke persoon, op basis van een deskundigheidsonderzoek door de notaris) beëdigt om deze certificatie uit te voeren. De verwachting is dat dan de kosten voor zorgverzekeraars minder hoog hoeven te zijn en dat het werkveld meer keuzevrijheid heeft.
Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht