Besluit bekendmaking veiling DAB+ laag 6

Reactie

Naam Radio Excellent (DHR. R Holland)
Plaats De Meern
Datum 22 maart 2024

Vraag1

Kunt u zich vinden in het ontwerp-bekendmakingsbesluit en de daarbij behorende vergunningen?
Wij willen benadrukken dat de huidige regeling aanzienlijke beperkingen oplegt aan lokale commerciële stations. Deze beperkingen vormen een obstakel voor een gezonde exploitatie van DAB+ en dreigen de publieke lokale omroepen financieel te benadelen.

Het is van cruciaal belang om de stemmen van de commerciele lokale omroepen serieus te nemen en constructief te overleggen over een regeling die gunstiger is voor alle betrokken partijen. Daarom roepen we op tot het intrekken van de huidige regeling en het aangaan van een dialoog met de lokale commerciele radiostations. Door gezamenlijk te werken aan een oplossing die rekening houdt met de belangen van alle partijen, kunnen we een bloeiende omgeving creëren voor lokale radiostations op het DAB+ platform.

Laten we streven naar een beleid dat niet alleen de diversiteit van het radiolandschap ondersteunt, maar ook de duurzame groei tussen de publieke en commerciele lokale omroepen bevordert. Die in de testfase prima werkt. We kijken uit naar een vruchtbare discussie en een constructieve samenwerking om dit doel te bereiken.