Bekendmaking niet-financiële informatie door organisaties van openbaar belang

Het ambtelijk voorontwerp strekt ter uitvoering van EU-richtlijn 2014/95/EU wat betreft de verplichting voor grote organisaties van openbaar belang om in het bestuursverslag een niet-financiële verklaring op te nemen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 11-11-2015
Einddatum consultatie 18-01-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Grote organisaties van openbaar belang – beursvennootschappen, banken en verzekeraars – moeten in een niet-financiële verklaring in het bestuursverslag aandacht besteden aan het beleid dat zij voeren met betrekking tot milieu-, sociale en personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. Wanneer de organisatie geen beleid voor deze onderwerpen heeft, moet zij in de verklaring uiteen zetten waarom dit het geval is.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Organisaties van openbaar belang (beursvennootschappen, banken en verzekeraars) en hun stakeholders.

Verwachte effecten van de regeling

Het verbeteren van de samenhang en de vergelijkbaarheid van de niet-financiële informatie in de EU.

Doel van de consultatie

Met de consultatie wordt beoogd het ambtelijk voorontwerp voor te leggen aan de gebruikers van de regeling in de praktijk, teneinde een reactie te krijgen op de bruikbaarheid ervan en signalering van mogelijke aanvullingen en/of lacunes.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Belangstellenden kunnen bij hun reactie het gehele voorontwerp betrekken.

Meer informatie