Inventarisatie belastingconstructies

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 29 december 2022

Vraag1

Reageert u als particulier, als ondernemer of namens een onderneming, als lid van een organisatie, als (bestuurs)lid van een stichting of vereniging dan wel als ambtenaar bij de overheid?
particulier

Vraag2

Indien u reageert als ondernemer of namens een onderneming: in welke sector bent u werkzaam?
Financiële dienstverlening

Vraag3

Kent u een of meer belastingconstructies die u als opmerkelijk ervaart? Zo ja, kunt u aangeven welke belastingconstructies dit zijn?
Lenen van en aan de eigen vennootschap

Vraag4

We vragen u nu (vanaf vraag 5) de casus die u wilt aandragen zo concreet mogelijk te omschrijven.
een ab houder kan lenen aan en van 'zijn' BV.
de wet excessief lenen gaat dit niet tegen. die is trouwens veel te complex om goed uit te voeren.
echter een lening aan de BV kent door de lage rentestand alleen maar een downside (afwaarderen).
lenen van de BV is zeer aantrekkelijk door nauwelijks controle op hoogte, doen alsof je terugbetaalt en vervolgens het geld opmaken dat eigenlijk is gereserveerd voor oudedag (for, odv) of winstuitdeling.
hierdoor wordt div bel bespaard, vpb teruggegeven en geen ib geheven.

Vraag5

Beschrijf bij de casus welke belastingsoort(en), aftrekpost(en), vrijstelling(en) of korting(en) het betreft.
Geef daarbij aan of het om belastingbetaling van een particulier huishouden gaat of een onderneming dan wel een combinatie daarvan.
Door te lenen van de BV wordt geen div bel geheven.
Als de BV de vordering niet kan innen wordt de vordering afgewaardeerd ten laste van de winst en dus vpb teruggegeven / niet geheven.
Omdat de schuld aan de BV bij de dga in box 3 zit wordt minder IB in box 3 geheven.
Als niet kan worden terugbetaald aan de BV wordt geen IB geheven.
De BV zal niet verhalen op de ab houder.

Oplossing: in fiscale wetgeving verbieden om aan en van de BV te lenen. Alle geldstromen tussen de BV en ab houder loopt via kapitaal (tenzij echte transactie, zoals bijv onroerende zaak, auto).
Voordelen:
Geen box 3 schuld aan BV
Geen af te waarderen vorderingen in BV
Geen tbs vorderingen ex 3.92 meer (geen afwaarderingen in IB)
Geen schuld eigen woning gefinancierd door BV; geen hoge rente aftrek.

Vraag6

Hoe werkt de constructie?
vb:
BV heeft goed gedraaid. BV heeft een lijfrenteverplichting (omgezette stakingswinst / for) aan ab houder.
Er is veel winst aanwezig. AB houder wil die winst naar prive halen.
BV leent daarom aan ab houder 1 mio. Hiermee gaat de ab houder roerende zaken kopen (auto's , caravan , boot) en een eigen woning van 600.000.
Na enige tijd wil de BV geld terug. Ab houder heeft geen geld, de roerende zaken zijn door gebruik veel minder waard geworden. Eigen woning is niet / nauwelijks in waarde gestegen.
BV waardeert vordering (400K) in de loop van een paar jaar af ten laste van de vpb winst.
Schuld in box 3 blijft bestaan.
Na enige tijd moet de lijfrente (belast in de IB) uitkeren. Maar er is geen geld meer in de BV.
Lijfrentevordering ab houder op BV wordt kwijtgescholden. Lijfrenteschuld BV aan ab houder valt vrij, echter door kwijtscheldingswinstvrijstelling geen heffing vpb.
Geen IB box 1, schuld box 3 blijft bestaan.
Geen vpb heffing over vrijval
de ab houder geniet lekker verder van zijn auto's, boot en caravan.

Vraag7

Wat is het uiteindelijke belastingvoordeel voor het particuliere huishouden of onderneming dankzij deze constructie?
Als het mogelijk is ontvangen wij graag een berekening van het belastingvoordeel.
belastingvoordeel voor de ab houder loopt in de tonnen. ab houder kan het kunstje meerdere keren herhalen.

Vraag8

Kunt u een inschatting geven van hoe vaak deze constructie jaarlijks wordt gebruikt?
Indien u een schatting kan geven, gaat het dan om enkele tientallen/honderden/duizenden/tienduizenden/honderdduizenden gevallen?
Of kunt u percentages geven?
Honderden gevallen per jaar. Er is nauwelijks controle op.

Vraag10

Wat zijn volgens u gewenste beleidsmaatregelen voor de aanpak van deze constructie?
Verbiedt in de fiscale wetgeving het lenen van geld van en aan de BV.
Geen tbs vorderingen meer
Geen schuld BV aan ab houder (uitdelingsproblematiek)
Geen hoge eigen woning schulden
Geen box 3 schuld aan BV

Alle geldstromen lopen via kapitaal (info kap, uitdeling, terugbetaling van kap)
Scheelt 1) veel belastinggeld, 2) toezicht kan worden ingezet op fraude / controle 3) maakt het belastingstelsel eerlijker
DE BV IS GEEN BANK!!