Inventarisatie belastingconstructies

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Hoorn
Datum 29 december 2022

Vraag1

Reageert u als particulier, als ondernemer of namens een onderneming, als lid van een organisatie, als (bestuurs)lid van een stichting of vereniging dan wel als ambtenaar bij de overheid?
particulier

Vraag2

Indien u reageert als ondernemer of namens een onderneming: in welke sector bent u werkzaam?
belastingpraktijk

Vraag3

Kent u een of meer belastingconstructies die u als opmerkelijk ervaart? Zo ja, kunt u aangeven welke belastingconstructies dit zijn?
verrekening van niet-afgedragen loonheffingen dga

Vraag4

We vragen u nu (vanaf vraag 5) de casus die u wilt aandragen zo concreet mogelijk te omschrijven.
1) BV houdt loonheffing in op salaris dga. BV draagt niet af.
2) Dga claimt de ingehouden loonheffing als voorheffing. Door een lager arbeidsinkomen (aftrek rente eigen woning) kan de dga de loonheffing verrekenen met de aanslag inkomstenbelasting.
Gevolg:
1)geen loonheffing in schatkist
2) dga krijgt de niet-afgedragen loonheffing terug in zijn aanslag IB

Vraag5

Beschrijf bij de casus welke belastingsoort(en), aftrekpost(en), vrijstelling(en) of korting(en) het betreft.
Geef daarbij aan of het om belastingbetaling van een particulier huishouden gaat of een onderneming dan wel een combinatie daarvan.
Loonheffing, inkomstenbelasting
verder o.a. art 15 Awr en art 9.2 inkomstenbelasting

Vraag6

Hoe werkt de constructie?
zie ook vraag 4
BV draagt ingehouden LB op salaris dga niet af
Dga vraagt de ingehouden LB terug via aangifte IB

Vraag7

Wat is het uiteindelijke belastingvoordeel voor het particuliere huishouden of onderneming dankzij deze constructie?
Als het mogelijk is ontvangen wij graag een berekening van het belastingvoordeel.
er is een dubbele dip
geen afgedragen loonheffing
wel terug gegeven inkomstenbelasting

Vraag8

Kunt u een inschatting geven van hoe vaak deze constructie jaarlijks wordt gebruikt?
Indien u een schatting kan geven, gaat het dan om enkele tientallen/honderden/duizenden/tienduizenden/honderdduizenden gevallen?
Of kunt u percentages geven?
heel veel, er is nauwelijks controle op.

Vraag10

Wat zijn volgens u gewenste beleidsmaatregelen voor de aanpak van deze constructie?
art 15 awr of art 9.2 IB aanpassen: indien LH door de BV wel op salaris dga is ingehouden maar niet is afgedragen wordt vermoedt dat de dga zich hiervan bewust is geweest en kan geen verrekening van de niet-afgedragen loonheffing plaatsvinden met de inkomstenbelasting tenzij dga aantoont dat hij ter goede trouw is.

Vraag11

Bent u bereid de casus nader toe te lichten en mogen wij u hiervoor benaderen? Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres waarmee u deze reactie geeft.
zeker