Inventarisatie belastingconstructies

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Bloemendaal
Datum 9 januari 2023

Vraag1

Reageert u als particulier, als ondernemer of namens een onderneming, als lid van een organisatie, als (bestuurs)lid van een stichting of vereniging dan wel als ambtenaar bij de overheid?
particulier

Vraag2

Indien u reageert als ondernemer of namens een onderneming: in welke sector bent u werkzaam?
horeca

Vraag3

Kent u een of meer belastingconstructies die u als opmerkelijk ervaart? Zo ja, kunt u aangeven welke belastingconstructies dit zijn?
Private equity, daar nemen die managers geen genoegen met een rendement van 30% op hun investering. Een paar duizend percent willen ze. Geloof je me niet? Nou kijk maar in het rapport van de belastingdienst over private equity. Daar staat het. Dus zegt de regering van we gaan dit belasten als loon. Gaan wij echt doen hoor want het is excessief of lucratief. Maar ze passen ook nog wat andere regels een beetje aan zodat de adviseurs precies weten wat ze moeten doen. BV'tje ertussen en de opbrengst vrijgesteld in de BV ontvangen en dan doorstoten. Resulaat geen 49,5% maar 25,9%. Iedereen doet het zo. Niemand zun winst is belast geweest als loon zoals ze zeiden. Maar deze structuur is gewoon gegeven aan de adviseurs. Maar de wetgever heeft het nooit aan de kamerleden verteld. 2 partijen hebben er onlangs naar gevraag, maar die Van Rij doet of ze neus bloedt. Alle netjes wettelijk. Maar dat is het punt natuurlijk niet. En ze zeiden dat ze het in de gaten gingen houden. Nooit gedaan niet. Weten niets of doen net of ze van niks weten. Beide fout.

Vraag4

We vragen u nu (vanaf vraag 5) de casus die u wilt aandragen zo concreet mogelijk te omschrijven.
Nou dus manager mag mee investeren. Zit bij PE natuurlijk een equity hefboom op dus valt die in de lucratieve belang regels. Balen. Maar geen probleem. Richt een BV op en brengt zijn belang in tegen aandelen. Als het handeltje verkocht wordt en de miljoenen binnenlopen moet die alles doorstoten en betaalt die dus 25,9 % bij uitkering. Moet de BV natuurlijk wel de miljoenen vrijgesteld binnen krijgen. Geen probleem. Deelnemingsvrijstelling. Moet je 5% van nominaal kapitaal hebben. Zoveel heeft niet denk je dan. Ja wel hoor want het meeste geld komt van het PE huis die in prefs investeert met heel laag nominaal kapitaal. Dus zeg even manager investeert € 100.000 en krijgt 20% overwinst. Total eigen vermogen € 30 mio. Dan dus gewone aandelen van € 500.000 nominaal waarvan de BV van de manager er € 100.000 van heeft en dan bijvoorbeeld € 29.500.000 aan prefs met een nominaal aandelenkapitaal van € 500.000 en de rest agio vastgeniet aan de nominale waarde. Hoeveel % heeft de BV dus? Juist. 10%. Voorbeeld staat ook ongeveer zo in het rapport.

Vraag5

Beschrijf bij de casus welke belastingsoort(en), aftrekpost(en), vrijstelling(en) of korting(en) het betreft.
Geef daarbij aan of het om belastingbetaling van een particulier huishouden gaat of een onderneming dan wel een combinatie daarvan.
IB lucratief belang

Vraag6

Hoe werkt de constructie?
Dat heb ik dus net uitgelicht

Vraag7

Wat is het uiteindelijke belastingvoordeel voor het particuliere huishouden of onderneming dankzij deze constructie?
Als het mogelijk is ontvangen wij graag een berekening van het belastingvoordeel.
Nou niemand betaalt dus belasting over inkomen uit lucratief belang alsof het loon is. De eerste die dat wel doet moet nog gevonden worden. En het belasten als loon dat was wel de bedoeling weet je wel zo van kijk ons nou dit varkentje wassen.

Vraag8

Kunt u een inschatting geven van hoe vaak deze constructie jaarlijks wordt gebruikt?
Indien u een schatting kan geven, gaat het dan om enkele tientallen/honderden/duizenden/tienduizenden/honderdduizenden gevallen?
Of kunt u percentages geven?
Nou dat gebeurt dus bij alle PE transacties. Dus stel dat er een € 10 miljard winst op de planken ligt dan heb je het dus over € 2,5 miljard. Maar die Van Rij gaat zeggen dat het niet weet terwijl die dat wel zou moeten weten. Moet die eens met zun inspecteurs praten

Vraag9

Kunt u overige signalen noemen of hebt u andere opmerkingen?
Nou de tweede kamer is daar nooit van verteld toen en nu doet ie het weer. Alsof zijn neus bloedt, gewoon niet vertellen hoe het zit

Vraag10

Wat zijn volgens u gewenste beleidsmaatregelen voor de aanpak van deze constructie?
Niks de doorstoot. Gewoon belasten als loon zoals die eerder ook al zei

Vraag11

Bent u bereid de casus nader toe te lichten en mogen wij u hiervoor benaderen? Wij gebruiken hiervoor het e-mailadres waarmee u deze reactie geeft.
Ja tuurlijk

Vraag12

Indien gewenst kunt u een reactie geven op de lijst met opmerkelijke belastingconstructies uit bijlage 10 van het IBO Vermogensverdeling die deel uitmaakt van de consultatiedocumenten.
Ook kunt u reageren op de twee belastingconstructies die in het consultatiedocument zijn opgenomen.

Geeft u hierbij aan om welke constructie uit de lijst van bijlage 10 van het IBO vermogensverdeling of de constructie uit het consultatiedocument het gaat?
Veel structuurtjes zijn gewoon wettelijk maar ongewenst. Dus dat is de wetgever zijn eigen schuld. Kiezen of je belegt via BV (box 2) of box 3. Groot verschil in resultaat toch kan het. Eindeloos oppotten in de BV dus niks niet gecombineerd tarief. Voorlopig alleen maar laag VpB tarief.