Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Concept voorstel van wet aanpassing fgr vbi fbi

Consultatie gesloten Financiën

In het kort

Op basis van de op Prinsjesdag 2022 voorgestelde vastgoedmaatregel mag een fbi niet meer direct in vastgoed beleggen. Vanaf 1 januari 2025 wordt de winst van een lichaam dat direct in vastgoed belegt, belast tegen het reguliere vennootschapsbelastingtarief, omdat dat lichaam niet meer voor toepassing van het fbi-regime in aanmerking komt.

De vastgoedmaatregel heeft geen gevolgen voor de effecten-fbi’s. Indirect beleggen via een vennootschap die op haar beurt vastgoed houdt, is daarom nog wel mogelijk. Een fbi kan dus (indirect) in vastgoed (blijven) beleggen door middel van het houden van aandelen in een regulier belaste dochtervennootschap (vastgoedlichaam).

Daarnaast wordt voorzien in een flankerende maatregel voor de overdrachtsbelasting die met ingang van 1 januari 2024 geldt en met ingang van 1 januari 2025 vervalt. Het gaat om een voorwaardelijke vrijstelling van overdrachtsbelasting gedurende het jaar 2024 voor herstructureringen die direct samenhangen met de vastgoedmaatregel.

Tevens wordt voorgesteld om voor de beleggingsinstelling die voor het vbi-regime in aanmerking komt aansluiting te zoeken bij de definitie van beleggingsinstelling of icbe (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Ook wordt een nieuwe definitie van het fgr voorgesteld. In die nieuwe definitie van het fgr wordt eveneens aansluiting gezocht bij de definitie van beleggingsinstelling of icbe als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Bij de wijziging van de definitie van het fgr wordt overgangsrecht voorgesteld.

Reacties op deze consultatie16 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties