Besluit houdende verplichting tot het activeren klanten met een beleggingsverzekering

Het besluit introduceert voor verzekeraars die beleggingsverzekeringen uit het verleden in portefeuille hebben de verplichting om deze klanten te ‘activeren’. Onder het ‘activeren’ van klanten wordt verstaan het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 09-03-2015
Einddatum consultatie 06-04-2015
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Financiën
Onderwerpen Financieel toezicht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het activeren van klanten met een in het verleden afgesloten beleggingsverzekering, zodat deze klanten met betrekking tot die verzekering een weloverwogen keuze maken voor de toekomst.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

De regeling geeft verplichtingen voor verzekeraars om hun klanten met een beleggingsverzekering die is afgesloten voor 1 januari 2013 te activeren.
Onder het ‘activeren’ van klanten wordt verstaan het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis, overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en, indien gewenst, stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren. Een geactiveerde klant maakt een bewuste keuze voor de toekomst. Dat kan betekenen dat de klant zijn polis stopzet of aanpast. Ook kan de klant ervoor kiezen om de polis ongewijzigd te handhaven.

Verwachte effecten van de regeling

Voor verzekeraars onstaan nalevingskosten door deze verplichtingen. Wanneer deze klanten een weloverwogen keuze hebben gemaakt, weten zij waar ze aan toe zijn met betrekking tot het doel dat ze hadden bij het afsluiten van de beleggingsverzekering.

Doel van de consultatie

Het besluit wordt voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Gedurende deze periode wordt ook een openbare consultatie gehouden zodat ook andere betrokkenen hun opmerkingen kenbaar kunnen maken.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

AMvB en toelichting.