Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025-2030

Reactie

Naam Wolkat (Innovatie Manager R. Veldhoven)
Plaats Tilburg
Datum 20 juni 2024

Vraag1

• Verwacht u dat het beleidsprogramma effect zal hebben op u of uw organisatie?
• Vindt u de gestelde beleidsdoelen haalbaar en uitvoerbaar?
• Heeft u nog andere suggesties, opmerkingen of ideeën over textiel die u wilt delen?
• Bent u het eens met de onderwerpen die zijn gekozen of mist u nog onderwerpen?
- Verwacht u dat het beleidsprogramma effect zal hebben op u of uw organisatie?
Wolkat is positief gestemd over het voorstel van het beleidsprogramma circulair tex-tiel en we verwachten dan ook een positief effect voor onze organisatie.

?- Vindt u de gestelde beleidsdoelen haalbaar en uitvoerbaar?
Volgens Wolkat zijn de doelen haalbaar. Een gemiddelde van 15% en later 20% recy-cling vezel tot vezel post consumer is haalbaar voor zowel geweven als gebreide stoffen. Enkele toepassingen die hoge kwaliteitseisen vragen (meubelstoffen bijvoor-beeld) zullen een uitdaging worden.

- Bent u het eens met de onderwerpen die zijn gekozen of mist u nog onderwerpen?
Het beleidsvoorstel is vanuit Wolkat oogpunt volledig. Voor overige opmerkingen op het beleidsvoorstel zie bijgevoegde document.

Bijlage