Concept beleidsprogramma circulair textiel 2025-2030

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Amsterdam
Datum 18 juni 2024

Vraag1

• Verwacht u dat het beleidsprogramma effect zal hebben op u of uw organisatie?
• Vindt u de gestelde beleidsdoelen haalbaar en uitvoerbaar?
• Heeft u nog andere suggesties, opmerkingen of ideeën over textiel die u wilt delen?
• Bent u het eens met de onderwerpen die zijn gekozen of mist u nog onderwerpen?
Het beleidsplan zoals het nu is opgesteld mist het onderwerp hernieuwbare fossielvrije biogebaseerde materialen binnen textielkringlopen,