Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiƫle publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvisie gegevensdeling en privacy in het sociaal domein

Reactie

Naam Gemeente Emmen (Drs G.M. Groen)
Plaats Emmen
Datum 2 april 2014

Vraag1

Bent u het eens met de uitgangspunten van de visie?
Waar is volgens u nadere visievorming nodig?
Wordt de positie van de burger voldoende versterkt?
Heeft u suggesties voor de verdere uitwerking van de visie?
Mijn naam is Gerhard Groen. Ik ben beleidsadviseur sociaal en projectleider van het vroeg-signaleringssyteem Inzet in Zicht in Emmen voor multiproblematiek. Wij werken in Emmen volgens de leertuin zoals die in Tilburg is vormgegeven. De reactie van Jolanda van Boven deel ik volledig!!

Tevoren wil ik daar aan toevoegen dat niet alleen de overheidsinstellingen , maar ook instel-lingen als GGZ en Verslavingszorg soms zeer schoorvoetend (VNN) of nog niet (GGZ) willen meewerken aan het belangrijke doel, om de burger integrale hulp te kunnen bieden waar dat noodzakelijk is. Mijn grootste zorg ligt nu bij het 'slechten'van dergelijke interne regelge-ving, zoals in de onderstaande reactie is verwoord.
Verder wil ik benadrukken dat een training op beperking van het delen van informatie tot het voor het doel strikt noodzakelijke, met goede motivatie en documentatie, met transpa-rantie daarover waar mogelijk naar de client toe, een belangrijke pijler is onder zorgvuldig handelen. In de grondslag van Jolanda van boven Samenwerken Zorg & Veiligheid wordt helder gemaakt dat ook juridisch het recht op zelfbeschikking niet het belangrijkste recht is, maar het recht op gezondheid. Gemeenten zijn gehouden daartoe zorg te bieden. Haar on-derstaand pleidooi om dan nu ook te stoppen met een eenzijdig juridische kijk op de materie en dat als een gewoon beleidsterrein te gaan zien, onderschrijf ik dan ook volledig.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht