Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Beleidsvisie gegevensdeling en privacy in het sociaal domein

Reactie

Naam Landelijke Cliëntenraad (drs. E.C. Roetering)
Plaats Den Haag
Datum 2 april 2014

Vraag1

Bent u het eens met de uitgangspunten van de visie?
Waar is volgens u nadere visievorming nodig?
Wordt de positie van de burger voldoende versterkt?
Heeft u suggesties voor de verdere uitwerking van de visie?
De suggesties van de Landelijke Cliëntenraad naar aanleiding van de visie treft u aan in onze brief welke wij hebben geuploaded.
Wij kunnen u al zeggen dat wij vinden dat de positie van de burger nog te zwak is.

Bijlage

Zoeken
Uitgebreid zoeken
Terug naar overzicht