Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wet bescherming erfgenamen tegen onverwachte schulden

De voorgestelde regeling voorziet in een uitzondering in het erfrecht waardoor een erfgenaam zijn privévermogen kan beschermen tegen een onverwachte schuld van de erflater waarvan het niet redelijk is dat hij deze uit eigen zak moet betalen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 05-02-2014
Einddatum consultatie 06-05-2014
Status Gesloten
Type consultatie Wet
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Burgerlijk recht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het beschermen van het privévermogen van erfgenamen die de nalatenschap zuiver hebben aanvaard in situaties waarin het niet redelijk is dat zij een schuld van de erflater, die zij niet kenden en ook niet behoorden te kennen, uit privévermogen moeten betalen omdat het geërfde vermogen niet toereikend is voor voldoening van deze schuld.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Erfgenamen

Verwachte effecten van de regeling

Erfgenamen kunnen in uitzonderingssituaties, als sprake is van een onverwachte schuld, ontheffing krijgen van de kantonrechter van de verplichting om deze schuld uit eigen zak te moeten betalen.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is tweeledig.

Enerzijds is de consultatie bedoeld om burgers te informeren over het doel en de uitgangspunten van de voorgestelde wetswijziging en ten aanzien hiervan een reactie te verkrijgen.

Anderzijds is de consultatie bedoeld om meer informatie te krijgen uit de praktijk over het soort schulden waarmee erfgenamen onverwacht worden geconfronteerd tijdens of na afwikkeling van de nalatenschap.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Een reactie op de gehele regeling is mogelijk met uitzondering van onderdeel 4 (adviezen) en onderdeel 5 (administratieve lasten).

Meer informatie

  • Brief van 7 maart 2013 waarin toezegging voor wetsvoorstel wordt gedaan

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht