Aankondigingen over uw buurt

Zoals bouwplannen en verkeersmaatregelen.

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Wijziging van het Besluit maatschappelijke ondersteuning in verband met continuïteit

In deze consultatie wordt het conceptvoorstel van de algemene maatregel van bestuur (hierna: amvb) op het Besluit maatschappelijke ondersteuning (hierna: Bmo) voorgelegd. Deze wijziging heeft betrekking op artikel 9a, derde lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning (hierna: Wmo), welke waarborgen biedt voor de continuïteit van de maatschappelijke ondersteuning.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-11-2013
Einddatum consultatie 29-11-2013
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Onderwerpen Organisatie en beleid

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het kabinet beoogt met deze amvb de bestaande relatie die tussen cliënt en hulpverlener in het kader van de maatschappelijke ondersteuning bestaat zoveel mogelijk in stand te houden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Cliënten en hulpverleners binnen de maatschappelijke ondersteuning, gemeenten en aanbieders.

Verwachte effecten van de regeling

Verwachte effecten zijn: 1. dat de relatie tussen cliënt en hulpverlener altijd een rol speelt tijdens de overgang van een voorgaande aanbieders naar een opvolgende aanbieders. 2. dat gemeenten nieuwe aanbieders contractueel zullen verplichten om in overleg te gaan met de voorgaande aanbieder(s). 3. dat de inkoopprocedure ruim voor de ingang van het nieuwe contract wordt afgerond. Deze effecten tezamen voorkomen dat cliënten en hulpverleners onnodig lang in onzekerheid verkeren over de continuïteit van de ondersteuning.

Doel van de consultatie

Het doel van de consultatie is belanghebbenden de gelegenheid te geven kennis te nemen van en te reageren op de conceptvoorstellen van de wijziging van het Bmo.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

Op de concept-amvb en de conceptnota van toelichting.

Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht