Berichten over uw Buurt

Zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving

Dienstverlening

Zoals belastingen, uitkeringen en subsidies.

Beleid & regelgeving

Officiële publicaties van de overheid.

Contactgegevens overheden

Adressen en contactpersonen van overheidsorganisaties.

Besluit bemanning zeeschepen

Verkeer

In het kort

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt een herziening voor van het Besluit zeevarenden over de opleidingseisen en het welzijn van de bemanning (zeevarenden) op Nederlandse zeeschepen. Dit conceptbesluit is onderdeel van de modernisering van de bemanningsregelgeving en behoort bij het Wetsvoorstel bemanning zeeschepen, dat thans ter behandeling ligt bij de Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is in 2022 voor internetconsultatie (IC) voorgelegd. Een concept van het besluit is destijds ter informatie bijgevoegd. Die IC heeft tot enkele aanpassingen geleid van het wetsvoorstel. Ook het conceptbesluit is als gevolg hiervan aangepast.

Het conceptbesluit biedt meer ruimte voor innovaties en speelt in op vernieuwingen in het zeevaartonderwijs. Daarbij is er aandacht voor de stimulering van de concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart.

Doelen van het Besluit:

 • Het vastleggen van uitvoeringsregels ten aanzien van de bemanning van Nederlandse zeeschepen;
 • Meer ruimte voor innovaties;
 • Inspelen op vernieuwingen in het zeevaartonderwijs;
 • Stimuleren van de concurrentiepositie van de Nederlandse zeevaart;
 • Het bevorderen van veiligheid van Nederlandse zeeschepen en daarmee de veilige scheepvaart in het algemeen;
 • Het waarborgen van welzijn van zeevarenden werkzaam aan boord van Nederlandse zeeschepen.

Met dit conceptbesluit wordt voldaan aan internationale verdragen van de International Maritime Organization (IMO), de International Labour Organization (ILO) en aan EU-richtlijnen op het gebied van de bemanning van zeeschepen. Het voorstel is nauw afgestemd met representatieve organisaties in de maritieme sector.

De regelgeving bevat bepalingen over:

 • de verantwoordelijkheden, verplichtingen en bevoegdheden van de scheepsbeheerder en de kapitein;
 • het veilig bemannen van zeeschepen en vaarbevoegdheden;
 • kennis- en ervaringseisen van de bemanning;
 • de monstering en de medische keuring van de bemanning;
 • de werk- en leefomstandigheden aan boord van zeeschepen.

Wilt u reageren?

U kunt tot en met 12 februari 2024 via deze website reageren op alle onderdelen van de regeling en de toelichting.

Consultatieverslag

Het is niet meer mogelijk om te reageren op deze consultatie. Download hier het consultatieverslag.

Reacties op deze consultatie1 openbaar

Bekijk alle reacties
Zoeken
Uitgebreid zoeken

Terug naar overzicht

Op de hoogte blijven van dit wetsvoorstel?

Abonneer op deze consultatie

Op de hoogte blijven van wetsvoorstellen waar u interesse in heeft?

Abonneer op nieuwe consultaties