Besluit continuïteit telecommunicatie

Dit besluit bevat nadere regels m.b.t technische en organisatorische maatregelen en eisen alsmede m.b.t. meldplicht, informatieplicht en aanwijzing ter waarborging van de continuiteit van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 17-10-2011
Einddatum consultatie 14-11-2011
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen ICT

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

het waarborgen van de continuiteit van de openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten, om de effecten van inbreuken op gebruikers en onderling verbonden netwerken zo gering mogelijk te houden.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken en -diensten

Verwachte effecten van de regeling

het besluit is een nadere uitwerking van de artikelen 11a.1 en 11a.2 van de Telecommunicatiewet, en beschrijft de verplichtingen voor de betrokken aanbieders ter waarborging van de continuïteit wat betreft te nemen maatregelen en de meldplicht bij inbreuken.

Doel van de consultatie

In kaart brengen van reacties van belangstellenden en verwerven van draagvlak voor dit besluit.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling alsmede de bijbehorende Nota van toelichting.

Meer informatie