Wijziging Besluit energie vervoer voor verhoging percentage jaarverplichting 2024

Reactie

Naam Sakko Commercial B.V. (S.P.R. Mangnus)
Plaats Bergen op Zoom
Datum 5 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de aanpassing van het Besluit energie vervoer en/of de toelichting?
Deze verhoging van 48.5% (28.8%/ 19.4%) in de doelstellingen werken linea recta door in de toeslagen per liter voor de Diesel en Euro95 bij de tankstations en richting eindverbruikers van brandstoffen. Zoals u uit de recente berichtgeving over de accijnswijzigingen inclusief correctiefactor naar voren is gekomen, zullen de brandstofprijzen per 1-01-2024 voor de Euro95 zoals het er nu naar uitziet met 20.2 cent stijgen en de Diesel met 13.4 cent. We maken ons daar met deze recente discussie grote zorgen over en deze voorgestelde wijziging qua percentage voor de jaarverplichting zal afhankelijk van de HBE koersen al snel een prijsstijging richting 15 cent per liter in gaan houden. We gaan er vanuit dat dit niet buiten beschouwing wordt gelaten........!