Wijziging Besluit energie vervoer voor verhoging percentage jaarverplichting 2024

Reactie

Naam Anoniem
Plaats Zoetermeer
Datum 5 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de aanpassing van het Besluit energie vervoer en/of de toelichting?
Dit aanpassingsbesluit kan de prullenbak in.

Er is geen adequate impact analyse gemaakt die integraal doorrekent wat de economische effecten zullen zijn voor bedrijven, burgers en overheid.
Het is ook veelzeggend dat de paragrafen over doeltreffendheid, doelmatigheid en regeldruk niet zijn ingevuld. Ook de effecten op armoede, inflatie en bestaanszekerheid zijn niet in kaart gebracht.

Het overheidsbeleid heeft kennelijk maar één doel : CO2 reductie en is bereid om letterlijk alles daaraan ondergeschikt te maken, simpelweg door weg te kijken van de economisch en maatschappelijke impact.