Wijziging Besluit energie vervoer voor verhoging percentage jaarverplichting 2024

Reactie

Naam A Lam
Plaats Alkmaar
Datum 10 september 2023

Vraag1

Heeft u opmerkingen en/of suggesties voor de aanpassing van het Besluit energie vervoer en/of de toelichting?
Ik lees in het IAK-document "Vandaag de dag is de productiecapaciteit van hernieuwbare brandstoffen in Nederland 150PJ, terwijl de jaarverplichting slechts 60PJ is". Als dat zo is, waarom is dan niet gekozen om meteen op de volle 150PJ in te zetten?

In veel gevallen hebben geleidelijke veranderingen de voorkeur boven abrupte, om schokeffecten te voorkomen of binnen de perken te houden, maar in dit geval is sneller toch echt beter. X jaar eerder Y megaton CO2 uitstoot per jaar besparen levert een absolute besparing op van X keer Y megaton. Dit klimaatvoordeel zou zwaarder moeten wegen dan het nadeel van schokeffecten.

Terzijde: belangrijker dan een groter aandeel hernieuwbare brandstoffen is vermindering van elke vorm van brandstofgebruik. Immers, brandstoffen dragen via de hitte van de verbranding bij aan de stikstofproblematiek (doordat de zuivere stikstof in de omringende lucht bij verhitting schadelijke verbindingen aangaat). Dit geldt voor hernieuwbare brandstoffen net zo goed.