Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteit opwekking

Op 6 september 2013 sloten maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, vakbeweging en overheid het Nationale Energieakkoord. Onderdeel van dat akkoord is het moderniseren van de wet- en regelgeving rond energie. Een ander onderdeel van het akkoord is het bevorderen van opwekking en gebruik van duurzame energie dicht bij de gebruiker: 'lokale energie'. Het ontwerp Besluit experimenten decentrale duurzame elektriciteit opwekking vormt een eerste uitwerking van dat akkoord.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 16-09-2013
Einddatum consultatie 14-10-2013
Status Resultaat gepubliceerd
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Onderwerpen Overige economische sectoren

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Dit besluit beoogt burgers en bedrijven ruimte te bieden voor experimenten, die afwijken van bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 gestelde regels. Het doel van de experimenten is toetsen of het nodig is dat deze regels onverkort gelden voor lokale opwekking van duurzame energie.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

Coöperatieve verenigingen en verenigingen van eigenaars
Netbeheerders van elektriciteit
Leveranciers van elektriciteit

Verwachte effecten van de regeling

Mogelijkheden om af te wijken van bij of krachtens de Elektriciteitswet 1998 gestelde regels.

Doel van de consultatie

Met deze voorgestelde regeling krijgen consumenten en andere kleingebruikers van energie de gelegenheid om, bij wijze van experiment, af te wijken van de Elektriciteitswet 1998 als dat het gebruik van lokaal opgewekte, duurzame elektriciteit bevordert.
De algemene vraag is of met deze regeling dergelijke experimenten uitgevoerd gaan worden.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

De gehele regeling.

Meer informatie