Besluit wijziging Bgk

Dit besluit geeft een nadere normering van de maximumbedragen aan buitengerechtelijke kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen.

Consultatie gegevens

Publicatiedatum 15-04-2016
Einddatum consultatie 01-06-2016
Status Gesloten
Type consultatie AMvB
Organisatie Ministerie van Justitie en Veiligheid
Onderwerpen Bestuursrecht

Publicatie reacties

Reacties worden gepubliceerd tijdens de loop van de consultatie. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen zijn.

Doel van de regeling

Het ontwerpbesluit strekt ertoe de maximumbedragen aan buitengerechtelijke kosten die in rekening kunnen worden gebracht bij tenuitvoerlegging van dwangbevelen nader te normeren. Uit de evaluatie van de geldschuldentitel van de Algemene wet bestuursrecht is namelijk gebleken dat de bestaande normering voor de praktijk onvoldoende duidelijk was. Hierdoor werden en worden vaak te hoge bedragen aan buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht.
Met de normering die thans is opgenomen in het ontwerpbesluit wordt geheel aangesloten bij de geldende privaatrechtelijke regeling uit het Besluit vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten.

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

- Burgers
- Bedrijven
- Bestuursorganen

Verwachte effecten van de regeling

De staffels uit het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, worden overgenomen in het Besluit buitengerechtelijke kosten.

Doel van de consultatie

Het doel van deze consultatie is tweeledig:
1. Het informeren van de samenleving over het voorstel;
2. Het verzamelen van reacties over de inhoud van het voorstel.

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

U kunt op alle onderdelen reageren.